แรนด้อม มิวสิค กรุ๊ป ฉะเชิงเทรา และ

วงดนตรี แรนด้อม มิวสิค ฉะเชิงเทรา

27/3 หมู่ 9 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า

จ.ฉะเชิงเทรา 24110

ผู้บริหาร : นาย สุวิทย์  สายแสง

 089 686 4685

 0896864685

 randommusic

 ssuwit@hotmail.com

 วงดนตรีแรนด้อมมิวสิค

 https://www.randommusicband.com