หากคุณลูกค้าต้องการให้ RANDOM MUSIC

ทำการเสนอราคา สามารถแจ้งมาตาม e-mail

โดยระบุรายละเอียดการของจัดงาน ดังนี้ ...

 

วัน..?
วันที่ / เวลา จัดงาน

 

จัดที่..?
จังหวัด / อำเภอ / เขต / สถานที่จัดงาน

 

รูปแบบ..?
งานกลางแจ้ง หรือ งานในอาคาร

 

จำนวน..?
จำนวนผู้ร่วมงาน หรือ จำนวนโต๊ะจีน

 

งบ..?
งบประมาณที่ท่านกำหนดไว้คร่าวๆ
(หากสามารถระบุได้)

 

ทาง RANDOM MUSIC จะทำการเสนอราคา

ให้ได้ใกล้เคียงกับรายละเอียดงาน และ

สอดคล้องกับงบประมาณ

ที่ท่านกำหนดไว้ให้มากที่สุด

 

ssuwit@hotmail.com