งานเลี้ยงสังสรรค์ New Year Party

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดรัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

ขอขอบพระคุณทางบริษัทฯไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพ

และครบวงจรของเรา เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"