งานเลี้ยงสังสรรค์ New Year Party

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกร์ว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ขอขอบพระคุณทางบริษัทฯไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพ

และครบวงจรของเราเป็นครั้งที่ 2

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"