งานเลี้ยงสังสรรค์ New Year Party

บริษัท เอ็มเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขอขอบพระคุณทางบริษัทฯไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพ

และครบวงจรของเรา เป็นครั้งที่ 5

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"