งานเลี้ยงสังสรรค์ New Year Party

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จัดงานที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (The Desk)

ขอขอบพระคุณทางบริษัทฯไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพครบวงจรของเรา

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"