งานเลี้ยงสังสรรค์ New Year Party

บริษัท พี.เอส. ฟู้ด โปรดักส์  จำกัด และ

บริษัท พี แอนด์ พี ฟู้ด ซับพลาย จำกัด

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ขอขอบพระคุณทางบริษัทฯไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพครบวงจรของเรา

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"