งานมงคลสมรส ณ.โดมตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ด

ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ขอขอบพระคุณทางท่านเจ้าภาพไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพครบวงจรของเรา

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"