งานอุปสมบท ณ.บ้านหนองชุมพล

ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ขอขอบพระคุณทางท่านเจ้าภาพไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพครบวงจรของเรา

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"