งานเลี้ยงสังสรรค์ New Year Party 2019

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พนักงานร่วมงานกว่า 10,000 คน

ขอขอบพระคุณทางบริษัทฯไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพและ

ครบวงจรของเรา เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"